top of page

Günümüzde göz hekimliğinin bilimsel bilgisi bir kişinin kucaklayamayacağı kadar geniştir. Bu yüzden ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde bir çok akademisyen göz hekimi, göz hekimliğinin belli dallarında uzmanlaşmış olarak çalışmaktadır. Bu sayede, hastalara daha kaliteli ve güvenli bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Dr. Ayşe Dolar Bilge de mesleki ve akademik çalışmalarını göz hekimliğinin belli alanlarında yoğunlaştırmıştır. Bunlar,

– Oküloplastik cerrahi (gözkapağı estetik ve fonksiyonel cerrahileri)

 -Lakrimal cerrahi (gözyaşı yolları hastalıkları)
– Katarakt cerrahisi (premium mercekler)
– Şaşılık tedavisi ve cerrahisi
– Oküler yüzey hastalıkları’dır.

bottom of page