top of page

Revizyon (Düzeltme) Cerrahisi

Günümüzde en sık yapılan estetik ameliyatlardan biri gözkapağı estetiğidir. Bu alanda yeterince ehil olmayan kişilerin elinde gerçekleşen cerrahiler yada ameliyat planının uygun olmaması sonucu istenmeyen görünümler oluşabilir. Bunlardan en sık karşılaşılan sorunlar :

  • Üst gözkapaklarındaki cildin fazla çıkarılması sonucu gözlerin tam kapanmaması,

  • Kapanmamaya bağlı korneada kuruma ve buna bağlı göz sorunları

  •  Alt gözkapağında aşağı sarkma,

  • Ciltte çekinti oluşumu,

  • Kapak şeklinin bozulması,

  • Kapaklarda dışa dönme,

  • Kapak köşelerinde yuvarlaklaşma,

  • Göz beyazı olarak bilinen skleranın olması gerekenden fazla görünür hale gelmesi

  • Çok belirgin cilt izlerinin olması dır. 

Bu problemlerin tümü hastanın görünümünü ve gözkapaklarının kapanma ve gözü koruma fonksiyonunu mümkün olduğunca iyi hale getirmek için yapılır ve çoğunlukla başarılıdır. Seçilecek cerrahi yöntem hastadan hastaya değişkenlik gösterir.

bottom of page